شیر تغذیه راد دار1/2 1 اینچ چدنی

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

قیمت:   3,700,000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
شیر تغذیه راد دار FC ، شیر تغذیه سایزهای : 1/2 1 شیر تغذیه راد دار چدنی فلانچ دار کلاس 150


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
65,000 - 60,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1 قطعه
3,000,000 - 4,500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
1,817,445 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000 - 50,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
597,660 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
3,500 - 300,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 قطعه
70,000 - 60,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1 قطعه
3,500 - 300,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
45,000 - 4,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
4,000 - 400,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
55,000 - 50,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000 - 20,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
5,000 - 400,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
50,000 - 3,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
3,995,985 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 قطعه
35,000 - 440,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
8,140,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
5,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
3,800,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
4,800,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
320,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
4,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
4,600,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
6,600,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
5,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
10,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
6,800,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
18,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
220,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
4,400,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
7,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
13,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
25,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...