شیر تغذیه راد دار1 اینچ برنزی

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

قیمت:   5,700,000 - 6,500,000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
شیر تغذیه راد دار FC ، شیر تغذیه سایزهای : 1" شیر تغذیه راد دار برنزی فلانچ دار کلاس 150

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
910,000 - 1,200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
800,000 - 910,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
120,000 - 2,800,000 تومان
توسعه فنون آتیه
حداقل سفارش  1 قطعه
50,000 - 61,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
31,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
61,000 - 5,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000 - 7,000,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1 قطعه
7,100,000 - 15,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 220,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
40,000 - 445,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 51,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
1,100,000 - 2,200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
250,000 - 21,500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
2,000,000 - 3,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
4,100,000 - 5,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
1,100,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
3,800,000 - 4,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
4,600,000 - 5,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
8,200,000 - 11,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
4,800,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
5,500,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
5,300,000 - 6,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
4,000,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
5,500,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
7,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
5,500,000 - 6,600,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
7,600,000 - 9,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
5,500,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,100,000 - 1,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
4,800,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
7,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
7,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
3,000,000 - 16,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
4,000,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
8,400,000 - 10,200,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...