شیر اطمینان فشارشکن

Pressure Relief Valve

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

شیر اطمینان فشارشکن این شیر اطمینان که با توجه به طراحی پیشرفته تهیه گردیده است قابلیت کارکرد با Back pressure بالا تا حدود 70℅

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
3,000,000 - 46,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
5,700,000 - 6,500,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
70,000 - 210,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
41,000 - 310,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
3,000,000 - 4,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
10,000 - 3,000,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1
910,000 - 1,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
6,000,000 - 9,700,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
3,112,305 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
20,000 - 310,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
100,000 - 2,000,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
1,000,650 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1
20,000 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
20,000 - 410,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
100,000 - 4,000,000 تومان
توسعه فنون آتیه


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...