شیر استاپ (توقف) sv سایز 5 اینچ چدنی

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

قیمت:   7,600,000 - 9,000,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
شیر استاپ sv ، شیر استاپ (توقف) شیر 90 درجه برند: راددار جنس: چدنی سایز : 5 کلاس : 150


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 2,200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
6,000,000 - 7,600,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 - 3,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
6,500,000 - 9,700,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
41,000 - 110,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 21,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
4,000,000 - 5,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 عدد
71,000 - 81,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 عدد
950,000 - 2,700,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
70,000 - 51,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 2,110,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
410,000 - 21,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
900,000 - 1,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 2,200,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
4,000,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
7,600,000 - 9,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
5,500,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,000,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,600,000 - 5,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
5,300,000 - 6,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,600,000 - 5,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
7,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
8,200,000 - 11,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,800,000 - 4,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
8,000,000 - 11,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,400,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,800,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
5,700,000 - 6,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
5,500,000 - 7,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,400,000 - 5,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
8,400,000 - 10,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
15,500,000 - 26,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,700,000 - 5,300,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...