شیر استاپ (توقف) sv سایز 1" برنزی

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

قیمت:   4,000,000 - 5,000,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
شیر استاپ (توقف) sv ، شیر استاپ (توقف) شیر 90 درجه برند: راددار جنس: برنزی سایز : 1 کلاس : 150


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
3,100,000 - 4,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
11,946,765 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پیمان بخار آتیه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1 عدد
1,100,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 2,700,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
736,050 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 - 3,200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
910,000 - 1,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
2,100,000 - 3,200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 2,200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
6,000,000 - 9,700,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
910,000 - 1,200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
502,845 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 عدد
900,000 - 2,700,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 4,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
9,100 - 120,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
3,800,000 - 4,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
8,200,000 - 11,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,800,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,600,000 - 5,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
5,500,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
5,300,000 - 6,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
5,500,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,000,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
7,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
5,500,000 - 6,600,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
7,600,000 - 9,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,800,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
5,500,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,100,000 - 1,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,400,000 - 5,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
7,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
7,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,900,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...