شیر استاپ سایز3 اینچ چدنی

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

قیمت:   3,800,000 - 4,500,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
شیر استاپ sv ، شیر استاپ (توقف) شیر 90 درجه برند: راددار جنس: چدنی سایز : 3 کلاس : 150


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پترو ایلیا انرژی
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 عدد
35,000,000 - 41,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
110,000 - 41,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
4,100,000 - 5,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
81,000 - 120,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
71,000 - 210,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 عدد
40,000 - 65,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
110,000 - 51,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 عدد
30,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
7,000,000 - 8,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 - 60,000,000 تومان
توسعه فنون آتیه
حداقل سفارش  1 عدد
5,100,000 - 6,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
2,100,000 - 3,100,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
4,000,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
8,200,000 - 11,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,000,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
7,600,000 - 9,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
5,500,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,600,000 - 5,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,400,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
8,000,000 - 11,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,600,000 - 5,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,400,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,800,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
8,400,000 - 10,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
5,500,000 - 7,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,700,000 - 5,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
15,500,000 - 26,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
5,700,000 - 6,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
7,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
7,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
5,300,000 - 6,300,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...