شیرفلکه سیم ایتالیا سنگین 20 بار سایز "3/4

The Italian heavy wire is 20 times the size of "3/4

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

قیمت:   238,350 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین ،   چک
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
شیرفلکه سیم ایتالیا سنگین 20 بار سایز "1/2شیرفلکه 20 بار از سایز 1/2 الی 5 اینچ -فلکه سنگین سیم ایتالیا-


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 عدد
20,000 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1 عدد
810,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
60,000 - 5,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
15,500,000 - 26,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1 عدد
25,000,000 - 26,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 عدد
8,100 - 610,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
15,500,000 - 20,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1 عدد
4,600,000 - 5,500,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1 عدد
400,000 - 760,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
41,000 - 65,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
800,000 - 910,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
1,500,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 6,000,000 تومان
توسعه فنون آتیه
حداقل سفارش  1 عدد
36,000,000 - 41,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
120,000 - 260,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
190,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
80,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
15,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
38,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
115,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
40,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
34,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
450,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
23,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
48,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
240,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
50,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
63,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
105,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
22,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
18,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
24,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
140,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
230,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
35,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...