شیرفلکه سیم ایتالیا سنگین 20 بار سایز "3/4

The Italian heavy wire is 20 times the size of "3/4

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

قیمت:   238,350 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین ،   چک
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
شیرفلکه سیم ایتالیا سنگین 20 بار سایز "1/2شیرفلکه 20 بار از سایز 1/2 الی 5 اینچ -فلکه سنگین سیم ایتالیا-


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پیمان بخار آتیه
حداقل سفارش  1 عدد
36,100,000 - 41,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
800,000 - 10,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1 عدد
46,000 - 30,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
5,000,000 - 6,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
1,550,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پیمان بخار آتیه
حداقل سفارش  1 عدد
8,100 - 555,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
810,000 - 900,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1 عدد
715,000 - 1,500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
1,210,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پیمان بخار آتیه
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 4,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
2,100,000 - 3,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
41,000 - 100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
360,000 - 3,000,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کنندهدر حال ارسال اطلاعات...