شعله گیر کانکو KANEKO flame arrestor

دسته بندی محصول:  سایر محصولات مرتبط با انرژی

توقف تولید و فروش

شعله گیر کانکو KANEKO flame arrestor ، شعله گیر ها به همراه قطعه تخلیه روی مخازن حاوی سیالات اشتعال پذیر برای جلوگیری از ورود آتش به درون مخزن با پراکنده کردن آن به اطراف مخزن استفاده می شود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  2 قطعه
توقف تولید و فروش
پترو انرژی خلیج فارس
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
پترو انرژی خلیج فارس
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
پترو انرژی خلیج فارس
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
پترو انرژی خلیج فارس
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
پترو انرژی خلیج فارس
حداقل سفارش  5 قطعه
توقف تولید و فروش
پترو انرژی خلیج فارس
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
پترو انرژی خلیج فارس
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
پترو انرژی خلیج فارس
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
توسعه سازه های خورشیدی پارس سولار
حداقل سفارش  100 قطعه
4,000,000 - 4,500,000 تومان
پالایشگاه نفت رازی
حداقل سفارش  1 قطعه
6,000 - 10,000 تومان
لوازم شکار و کوهنوردی کمپ کالا ( رضا طهماسبی )
حداقل سفارش  2 قطعه
توقف تولید و فروش
پترو انرژی خلیج فارس
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
پترو انرژی خلیج فارس
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
پترو انرژی خلیج فارس
حداقل سفارش  97 قطعه
3,400,000 تومان
پالایشگاه نفت رازی
حداقل سفارش  1 قطعه
14,000 - 20,000 تومان
لوازم شکار و کوهنوردی کمپ کالا ( رضا طهماسبی )
حداقل سفارش  2 قطعه
توقف تولید و فروش
پترو انرژی خلیج فارس
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
پویا روش پیشرفت
حداقل سفارش  70 قطعه
توقف تولید و فروش
پترو انرژی خلیج فارس
حداقل سفارش  2 قطعه
توقف تولید و فروش
پترو انرژی خلیج فارس


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
2,650,000 - 2,850,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,601,000 - 3,060,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
1,567,000 - 1,575,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
185,000 - 203,500 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,016,000 - 2,240,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
185,000 - 203,500 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
3,300,500 - 4,715,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
5,629,400 - 8,042,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
5,227,600 - 7,468,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,250,000 - 1,350,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
375,000 - 412,500 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,440,040 - 2,057,200 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,721,250 - 2,025,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
3,650,000 - 3,850,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...