سیم جوش های زیرپودری-توپودری

دسته بندی محصول:  سایر محصولات و کانی های غیر فلزی

توقف تولید و فروش

انواع الکترود و سیم جوش های زیرپودری و توپودری

محصولات مشابه

حداقل سفارش  4
2,500 - 2,700 تومان
پارس پودر الیگودرز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
سیلیس ممتاز ملایر
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فراگام پترو فناور
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
سیلیس ممتاز ملایر
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آوا تجارت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
سیلیس ممتاز ملایر
حداقل سفارش  4000
توقف تولید و فروش
نارین پودر ازندریان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آوا تجارت
حداقل سفارش  4000
توقف تولید و فروش
پودر کربنات زاگرس
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آوا تجارت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
سیلیس ممتاز ملایر
حداقل سفارش  10
700,000 - 750,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
سیلیس ممتاز ملایر
حداقل سفارش  10
630,000 - 660,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  2
700,000 - 750,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 20,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  1000
توقف تولید و فروش
فنی مهندسی ژیوان صنعت آسیا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
سیلیس ممتاز ملایر
حداقل سفارش  1
350,000 - 2,000,000 تومان
پارس فولاد
حداقل سفارش  4
2,500 - 2,700 تومان
پارس پودر الیگودرز


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...