سیستم مانیتورینگ (WebBox)

دسته بندی محصول:  سایر محصولات مرتبط با انرژی خورشیدی

قیمت:   80,000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
شرایط پرداخت:     آنلاین
سیستم مانیتورینگ (WebBox) ، با قابلیت اتصال به اینترنت امکان کنترل و مشاهده اطلاعات تولیدی از اینورتر را فراهم می آورد. سیستم مانیتورینگ امکان مشاهده اطلاعات سیستم از هرجا را ممکن میسازد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
2,000,000 - 25,000,000 تومان
انرژی سازان آفتاب
حداقل سفارش  1 قطعه
8,000,000 - 40,000,000 تومان
مدرن افروغ گستران انرژی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
پارس سریر
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
توسعه سازه های خورشیدی پارس سولار
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
توسعه سازه های خورشیدی پارس سولار
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
توسعه سازه های خورشیدی پارس سولار
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
توسعه سازه های خورشیدی پارس سولار
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
توسعه سازه های خورشیدی پارس سولار
حداقل سفارش  1 قطعه
80,000 تومان
بازرگانی فنی و مهندسی اینورتر گروپ


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
80,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
80,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
80,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
80,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
80,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
80,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
80,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
80,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
80,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
80,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
80,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
80,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
80,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
80,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
80,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
80,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
80,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
80,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
80,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...