سیستم تصفیه آب اسمزمعکوس RO

دسته بندی محصول:  تصفیه آب

توقف تولید و فروش

سیستم های تصفیه آب به روش اسمزمعکوس RO جهت تولید آب صنعتی و شرب سیستم های تصفیه آب Double RO جهت تولید آب فوق خالص در صنایع دارویی و شیمیایی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
135,000,000 تومان
فروشگاه نگین صنعت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
400,000,000 - 900,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
45,000,000 - 55,000,000 تومان
فروشگاه نگین صنعت
حداقل سفارش  1
1,500,000 - 1,650,000 تومان
فروشگاه اینترنتی تاسیسات الدورادو
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  20
180,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1000
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...