سکسیونر گازی سرتیری سارل 36 کیلوولت

دسته بندی محصول:  سایر سوئیچ و کلید ها

قیمت:   85,000,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
سکسیونرگازی سرتیری سارل

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
حداقل سفارش  1
135,000,000 - 145,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
حداقل سفارش  1
80,000,000 - 90,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
حداقل سفارش  1
90,000,000 - 100,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1
100,000,000 - 115,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
حداقل سفارش  1
110,000,000 - 120,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1
120,000,000 - 130,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1
115,000,000 - 125,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1
100,000,000 - 110,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1
100,000,000 - 110,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
حداقل سفارش  1
90,000,000 - 100,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1
80,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1
125,000,000 - 135,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
500,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
700,000 تومان
حداقل سفارش  1
650,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
70,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
500,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
55,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
180,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,500,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
55,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
27,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
500,000 تومان
حداقل سفارش  1
500,000 تومان
حداقل سفارش  1
750,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...