سپتیک پلی اتیلنی افقی

دسته بندی محصول:  مدیریت فاضلاب

توقف تولید و فروش

سپتیک تانک ساده ترین و پر کاربردترین واحد مورد استفاده در تصفیه فاضلاب به ویژه فاضلاب های بهداشتی - انسانی است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
560,000 - 790,000 تومان
چدن کاوه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تصفیه هوشمند آویسا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آب گستر
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فنی مهندسی به آب پالایش سیستم
حداقل سفارش  1
3,000,000 تومان
زرین آب ژرف
حداقل سفارش  5
900,000 - 1,050,000 تومان
چدن کاوه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهدآب کرمان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهدآب کرمان
حداقل سفارش  1
30,000 - 40,000 تومان
آب صنعت تهران
حداقل سفارش  1
12,000,000 - 180,000,000 تومان
زرین آب ژرف
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فنی مهندسی به آب پالایش سیستم
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
انرژیسازان
حداقل سفارش  1
4,300,000 - 5,400,000 تومان
چدن کاوه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهدآب کرمان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهدآب کرمان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهدآب کرمان
حداقل سفارش  1
40,000,000 - 200,000,000 تومان
زرین آب ژرف
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
زرین آب ژرف
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهدآب کرمان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
زرین آب ژرف


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...