سپتیک پلی اتیلنی افقی

دسته بندی محصول:  مدیریت فاضلاب

توقف تولید و فروش

سپتیک تانک ساده ترین و پر کاربردترین واحد مورد استفاده در تصفیه فاضلاب به ویژه فاضلاب های بهداشتی - انسانی است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  5
750,000 - 900,000 تومان
چدن کاوه
حداقل سفارش  1
60,000 - 110,000 تومان
چدن کاوه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فنی مهندسی به آب پالایش سیستم
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آب گستر
حداقل سفارش  1
1,800,000 - 2,900,000 تومان
چدن کاوه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فنی مهندسی به آب پالایش سیستم
حداقل سفارش  1
800,000 - 1,500,000 تومان
چدن کاوه
حداقل سفارش  1
10,000,000 تومان
زرین آب ژرف
حداقل سفارش  1
1,700,000 - 2,500,000 تومان
چدن کاوه
حداقل سفارش  5
1,100,000 - 1,790,000 تومان
چدن کاوه
حداقل سفارش  1
2,000,000 - 20,000,000 تومان
زرین آب ژرف
حداقل سفارش  1
500,000 - 790,000 تومان
چدن کاوه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهدآب کرمان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تصفیه هوشمند آویسا
حداقل سفارش  10
560,000 - 840,000 تومان
چدن کاوه
حداقل سفارش  1
11,000,000 تومان
زرین آب ژرف
حداقل سفارش  1
7,500,000 تومان
انرژیسازان
حداقل سفارش  1
30,000 - 40,000 تومان
آب صنعت تهران
حداقل سفارش  1
400,000 - 750,000 تومان
چدن کاوه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهندسی آردا زیست


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...