سوپ ساز سفید بی صدا راک RAK-SM19QG

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آشپزخانه

قیمت:   1,409,000 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار

محاسبه زمان و هزینه حمل
شهر خود را انتخاب کنید
زمان تحویل:   -
هزینه حمل:   -
سوپ ساز سفید بی صدا راک RAK-SM19QG ، مخزن و قطعات داخلی استیل ضد زنگ دیواره دو جداره , موتور قوی و بی صدا با قابلیت گرمایش از کف دستگاه


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
700,000 - 100,000,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
519,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 8,000,010 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
798,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 دستگاه
580,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 دستگاه
599,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 دستگاه
125,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 دستگاه
800,000 - 1,000,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
599,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 دستگاه
600,000 - 800,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,500,000 - 25,000,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
519,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 دستگاه
599,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 دستگاه
89,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 دستگاه
755,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 دستگاه
755,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 دستگاه
9,000,000 - 130,000,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
350,000 - 450,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 130,010 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
89,000 تومان
کنتراست


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
1,850,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
12,814,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,505,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
16,779,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
9,307,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
16,054,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
10,737,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,855,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,844,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
8,256,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,075,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,204,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,044,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,072,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,569,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,417,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...