سوپ ساز سفید بی صدا راک RAK-SM19QG

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آشپزخانه

قیمت:   1,104,000 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار

محاسبه زمان و هزینه حمل
شهر خود را انتخاب کنید
زمان تحویل:   -
هزینه حمل:   -
سوپ ساز سفید بی صدا راک RAK-SM19QG ، مخزن و قطعات داخلی استیل ضد زنگ دیواره دو جداره , موتور قوی و بی صدا با قابلیت گرمایش از کف دستگاه


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
19,980 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
استیل البرز
حداقل سفارش  1 دستگاه
400,000 - 700,010 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000 - 1,301,000 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
985,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 دستگاه
759,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 دستگاه
600,000 - 801,000 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
295,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 دستگاه
90,000 - 1,100,010 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
700,000 - 100,000,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
489,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 8,000,010 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
15,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 دستگاه
800,000 - 1,200,010 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
800,000 - 1,000,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
549,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 دستگاه
15,000,000 - 180,000,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
600,000 - 800,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,600 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 دستگاه
583,000 تومان
کنتراست


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
1,034,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,163,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,664,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,664,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,880,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
9,230,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
17,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
9,790,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
16,779,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
964,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,113,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,250,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
14,600,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,204,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,170,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,988,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
7,679,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,524,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...