سوپر کنترل فاز برنا مدل BORNA SPR

دسته بندی محصول:  رله

توقف تولید و فروش

سوپر کنترل فاز برنا مدل BORNA SPR قابلیت محافظت در برابر قطع فاز شبکه - محافظت در برابر اتصال ناقص کنتاکتور - محافظت در برابر افت ولتاژ شبکه - محافظت در برابر جابجائی فازها

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
2,005,500 - 2,062,800 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
437,900 - 450,360 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
449,400 - 462,240 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
404,300 - 415,800 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
254,100 - 261,360 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000,000 - 110,000,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
1,933,100 - 1,988,280 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
412,700 - 424,440 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
2,219,700 - 2,283,120 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
350,700 - 360,720 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
587,000 - 603,720 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
14,000,000 تومان
آریا سوئیچ
حداقل سفارش  1 قطعه
612,200 - 629,640 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
388,500 - 399,600 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
566,000 - 582,120 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
353,900 - 363,960 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
412,700 - 424,440 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
435,800 - 448,200 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
3,207,800 - 3,299,400 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
793,800 - 816,480 تومان
شایراد صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...