سه راه تبدیلی مانیسمان سایز ۳/۴*۱,۱/۲ اینچ برند آریا

Conversion three ways, category 40, size۱,۱/۲*3/4 inch

دسته بندی محصول:  قطعات و اتصالات لوله کشی

توقف تولید و فروش

سه راه مانیسمان بنکن رای انشعاب گیری در خطوط پایپینگ مورد استفاده قرار می گیرد. سه راهی جوشی دارای سه بخش شامل : ورودی، خروجی، انشعاب می باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
850 - 61,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
235,000 - 420,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
12,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
700 - 580,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,100 - 62,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
11,000 - 390,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,000,000 - 3,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
610,000 - 750,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,150 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
210,000 - 2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
800 - 599,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
5,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,500,000 - 2,100,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
900,000 - 1,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...