سنسور میل سوپاپ ساژم AMG

camshaft sensor- sagem

دسته بندی محصول:  سنسور های خودرو

توقف تولید و فروش

از جمله وظایف برجسته سنسور میل سوپاپ این است که سیلندرها را برای جرقه و پاشش در مراحل گوناگون شناسایی می نماید. همچنین قابلیت مشخص نمودن احتراق ناقص را داراست .


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
651,300 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
225,000 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
292,500 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
162,000 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
247,000 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
104,200 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
201,800 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
208,800 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
105,500 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
207,800 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
217,500 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
147,000 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
90,000 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
105,500 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
292,500 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
292,500 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
208,500 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
229,500 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
146,300 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
207,800 تومان
بازرگانی صالحی


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  3 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  3 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  3 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...