سنسور سرعت خودرو مگنتی 132 شرکت

دسته بندی محصول:  سنسور های خودرو

توقف تولید و فروش

سنسور سرعت خودرو مگنتی سبب کاهش نویز و مکث های خودرو و دقت سرعت اتومبیل و نمایش آن و همچنین بهینه سازی شتاب ماشین میگردد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
107,000 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
118,000 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
49,000 تومان
فروشگاه لوازم یدکی خادم
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
110,000 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
38,000 تومان
فروشگاه لوازم یدکی خادم
حداقل سفارش  1 عدد
103,000 تومان
فروشگاه لوازم یدکی خادم
حداقل سفارش  1 عدد
107,000 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
108,000 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
152,000 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
156,000 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
45,000 تومان
فروشگاه لوازم یدکی خادم
حداقل سفارش  1 عدد
110,000 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
60,000 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
154,000 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
98,000 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
88,000 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
144,000 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
47,000 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
107,000 تومان
بازرگانی صالحی


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10 عدد
9,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
86,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
86,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
86,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
85,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
18,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
18,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
7,500 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
8,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
9,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
7,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
18,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
7,700 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
40,000 تومان
حداقل سفارش  3 عدد
30,000 تومان
حداقل سفارش  4 عدد
22,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
8,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
17,000 تومان
حداقل سفارش  3 عدد
8,500 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
14,900 تومان


در حال ارسال اطلاعات...