سقف کاذب سوله های مرغداریها و کارخانجات

دسته بندی محصول:  اجزای سقف شبکه ای

توقف تولید و فروش

شیت پلاست محصولی کاملا بهداشتی ،ضد آب و رطوبت ، عایق حرارتی ، سبک و مقاوم بده لذا محصولی ایده آل جهت سقف کاذب و سوله جاهایی نظیر مرغداریها و کارخانجات میباشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  200 عدد
129,000 تومان
سقف کاذب کدکن مبین سازه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آسمان نما آبی بوم
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
لمبه کاران زرین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آکو سلیم برج
حداقل سفارش  50 عدد
185,000 تومان
سقف کاذب کدکن مبین سازه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آق پروفیل گلستان
حداقل سفارش  500 عدد
توقف تولید و فروش
کارتن پلاست غرب
حداقل سفارش  112 عدد
توقف تولید و فروش
سروش پاکان گیتی
حداقل سفارش  100 عدد
10,000 تومان
دکوراسیون زمانی
حداقل سفارش  30 عدد
138,000 تومان
سقف کاذب کدکن مبین سازه
حداقل سفارش  150 عدد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  50 عدد
توقف تولید و فروش
بانیان نمای کیش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آکو سلیم برج
حداقل سفارش  100 عدد
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  200 عدد
145,000 تومان
سقف کاذب کدکن مبین سازه
حداقل سفارش  10 عدد
30,000 تومان
دکوراسیون زمانی
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آکو سلیم برج
حداقل سفارش  100 عدد
50,000 - 120,000 تومان
فناوری های نوین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  500 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2000 عدد
2,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...