سفتی باکس 9/5 لیتری مدل pip Ra

Safty Box 9/5L

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

توقف تولید و فروش

ظرف محکم و مقاوم به سوراخ شدگی با دهانه گشاد که هر نوع وسیله تیز و برنده را در داخل آن می اندازند2)تکنیک scoop: تکنیک یک دستی که در مواقعی که نیاز است درپوش سرسوزن روی آن گذاشته شود


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000,000 - 1,200,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
20,000,000 - 25,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
4,000,000 - 13,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
83,000,000 - 160,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
5,000,000 - 16,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 - 40,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
8,000,000 - 14,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
160,000,000 - 340,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 6,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
50,000,000 - 90,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
7,000,000 - 16,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
43,000,000 - 68,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 6,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
40,000,000 - 120,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
34,000,000 - 40,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
51,000,000 - 54,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
240,000,000 - 400,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
5,000,000 - 10,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
30,000,000 - 35,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
40,000,000 - 70,000,000 تومان
پارس طب نوین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...