سطل زباله پدالی آپادانا

Pedal trash

دسته بندی محصول:  سطل زباله (سطل آشغال)

قیمت:   35,000 - 55,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
سطل زباله پدالی آپادانا


محصولات مشابه

حداقل سفارش  12 عدد
52,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  6 عدد
95,500 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  12 عدد
65,000 - 97,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  6 عدد
100,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  12 عدد
95,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 عدد
430,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  2 عدد
76,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  12 عدد
38,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  12 عدد
26,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 عدد
390,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  12 عدد
38,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  12 عدد
33,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 - 6,900,000 تومان
نما آوای گلچین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آذرپاش پیشرو
حداقل سفارش  1 عدد
340,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  4 عدد
275,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه اینترنتی پونز


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
14,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
18,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
45,000 - 60,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 - 25,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
14,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
50,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
24,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
6,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
50,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
125,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
6,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
0 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
5,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
45,000 - 60,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
45,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
24,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...