سر سمپلر زرد در بسته بندی 1000 عددی

tip - yellow sampler

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

توقف تولید و فروش

سر سمپلر زرد در بسته بندی 1000 عددی محصول کمپانی cartel سر سمپلر زرد برای سمپار در حجم 10-100 میکرو لیتر پیشنهاد می شود

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
44,000,000 - 51,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
450,000 - 4,500,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
9,000,000 - 18,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
15,000,000 - 16,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
30,000,000 - 100,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
500,000 - 10,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
12,000,000 - 16,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
100,000 - 2,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
50,000,000 - 100,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
400,000 - 4,500,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
28,300,000 - 56,500,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1
20,000,000 - 60,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
100,000 - 5,000,000 تومان
پارس طب نوین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
180,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...