سختی گیر رزینی 1000000 گرین ساخت شرکت فارس بخاران مدل F.B.S-40

دسته بندی محصول:  سختی گیر آب

توقف تولید و فروش

سختی گیری رزینی 1000000 گرین ساخت شرکت فارس بخاران متشکل از یک مخزن ایستاده ساخته شده از جنس فولاد کربنی یا گالوانیزه با اتصال دو سر جوش عدسی ، آب سخت را به آب نرم تبدیل می کند .

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فنی مهندسی ژیوان صنعت آسیا
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
قداست خلیج فارس (Qedasat Khalij Fars Company)
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
زرین آب ژرف
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
قداست خلیج فارس (Qedasat Khalij Fars Company)
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فرا الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
مبتکران صبا پارسیان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فرا الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فرا الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فنی مهندسی ژیوان صنعت آسیا
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
36,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
35,700,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
38,700,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
80,400,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
99,700,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
77,400,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
43,400,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...