ست تعیین مقدار هم ارز ماسه ای

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

توقف تولید و فروش

ست تعیین مقدار هم ارز ماسه ای خاک یک آزمایش سریع کنترل مصالح در پای کار می ‏باشد.منظورآزمایش نشان دادن مقادیر نسبی مواد رس مانند موجود در مصالح دانه‏ای یا ریز دانه در شرایط استاندارد می‏باشد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
130,000,000 - 145,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
10,000,000 - 150,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
2,000,000 - 6,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
15,000,000 - 37,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
10,000,000 - 20,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
300,000 - 4,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
250,000,000 - 270,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
35,000,000 - 70,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
5,000,000 - 16,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
34,000,000 - 37,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
130,000,000 - 320,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
24,000,000 - 26,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...