ست تعیین ارزش ماسه ای SE

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

توقف تولید و فروش

ست تعیین ارزش ماسه ای SE یک آزمایش سریع کنترل مصالح در پای کار می ‏باشد.منظور از این آزمایش نشان دادن مقادیر نسبی مواد رس مانند موجود در مصالح دانه‏ای یا ریز دانه در شرایط استاندارد می‏باشد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
450,000,000 - 700,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
1,000,000 - 6,300,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
24,000,000 - 26,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
100,000 - 5,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
7,000,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
200,000,000 - 300,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
200,000,000 - 550,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
100,000 - 9,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
1,000,000 - 7,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
100,000 - 3,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
80,000,000 - 100,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
2,000,000,000 - 5,000,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
6,300,000 - 6,500,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 بسته
40,000,000 - 90,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
15,000,000 - 40,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...