زیتون شور ویژه با هسته 700 گرمی

Pickled green Olives 700gr

دسته بندی محصول:  کنسرو میوه

توقف تولید و فروش

برای نگهداری راحت زیتون شور بهتر است از زیتون شور کارخانه‌ای استفاده گردد، در کارخانه کشت چین عملیات شست و شو، تلخ زدایی و افزدون نمک با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته و بدون دخالت دست انجام میشود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  100 کارتن
3,100 تومان
فرآورده های غذایی کردگار سرو اورس (خانمان)
حداقل سفارش  25 کارتن
1,915,000 تومان
فرآورده های غذایی کردگار سرو اورس
حداقل سفارش  500 کارتن
11,000 تومان
فرآورده های غذایی کردگار سرو اورس
حداقل سفارش  100 کارتن
30,000 تومان
فرآورده های غذایی کردگار سرو اورس
حداقل سفارش  100 کارتن
3,150 تومان
فرآورده های غذایی کردگار سرو اورس
حداقل سفارش  200 کارتن
3,150 تومان
فرآورده های غذایی کردگار سرو اورس
حداقل سفارش  100 کارتن
17,500 تومان
فرآورده های غذایی کردگار سرو اورس
حداقل سفارش  12 کارتن
34,500 تومان
فرآورده های غذایی کردگار سرو اورس (خانمان)
حداقل سفارش  25 کارتن
1,545,000 تومان
فرآورده های غذایی کردگار سرو اورس
حداقل سفارش  100 کارتن
23,000 تومان
فرآورده های غذایی کردگار سرو اورس
حداقل سفارش  100 کارتن
3,150 تومان
فرآورده های غذایی کردگار سرو اورس
حداقل سفارش  500 کارتن
11,000 تومان
فرآورده های غذایی کردگار سرو اورس
حداقل سفارش  500 کارتن
17,000 تومان
فرآورده های غذایی کردگار سرو اورس
حداقل سفارش  10 کارتن
1,950,000 تومان
فرآورده های غذایی کردگار سرو اورس (خانمان)
حداقل سفارش  100 کارتن
34,000 تومان
فرآورده های غذایی کردگار سرو اورس
حداقل سفارش  500 کارتن
15,000 تومان
فرآورده های غذایی کردگار سرو اورس
حداقل سفارش  100 کارتن
3,050 تومان
فرآورده های غذایی کردگار سرو اورس (خانمان)
حداقل سفارش  100 کارتن
18,700 تومان
فرآورده های غذایی کردگار سرو اورس
حداقل سفارش  100 کارتن
3,950 تومان
فرآورده های غذایی کردگار سرو اورس
حداقل سفارش  2000 کارتن
3,950 تومان
فرآورده های غذایی کردگار سرو اورس


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...