روغن هیدرولیک صنعتی تلوس T68 شرکت شل

Telus T68 industrial hydraulic oil Shell Company

دسته بندی محصول:  روغن

توقف تولید و فروش

روغن هیدرولیک صنعتی / ساخت شرکت شِل اروپـا Shellکد فنی جدید: Tellus S2 V 68 نام قدیم: SHELL TELLUS T68داخل بشکه 209 لیتری پلمپ شده/ اصلی / وارداتی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  20 ليتر
توقف تولید و فروش
فن آوران شیمی سپاهان
حداقل سفارش  5000 ليتر
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  5000 ليتر
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  2000 ليتر
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  20 ليتر
توقف تولید و فروش
فن آوران شیمی سپاهان
حداقل سفارش  2000 ليتر
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 ليتر
3,150,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
59,700,000 تومان
حداقل سفارش  209 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 ليتر
15,100 تومان
حداقل سفارش  500 ليتر
13,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
15,600,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
2,550,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
110,000,000 تومان
حداقل سفارش  209 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  209 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
56,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
1,950,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
12,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
21,840,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
37,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
106,400,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...