روغن سیم بکسل گوستاوولف Gustav wolf

Wire towel oil

دسته بندی محصول:  روغن

توقف تولید و فروش

روغن سیم بکسل گوستاوولف Gustav wolf این روان کننده خاص قادر به نفوذ در داخل انواع سیم بکسل بوده و بدون هیچ مشکلی و به راحتی به داخل سیم بکسل نفوذ میکند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 ليتر
128,000,000 - 128,600,000 تومان
پرگاس پرتو صنعت آریا
حداقل سفارش  180 ليتر
37,500,000 - 38,300,000 تومان
پرگاس پرتو صنعت آریا
حداقل سفارش  209 ليتر
23,900,000 تومان
مهندسی چرخش صنعت سپنتا
حداقل سفارش  16 ليتر
64,500,000 - 65,000,000 تومان
پرگاس پرتو صنعت آریا
حداقل سفارش  209 ليتر
34,000,000 - 34,900,000 تومان
پرگاس پرتو صنعت آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
54,500,000 - 55,000,000 تومان
پرگاس پرتو صنعت آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
13,000,000 تومان
مهندسی چرخش صنعت سپنتا
حداقل سفارش  20 ليتر
3,000,000 - 4,000,000 تومان
پرگاس پرتو صنعت آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
23,000,000 تومان
مهندسی چرخش صنعت سپنتا
حداقل سفارش  180 ليتر
33,000,000 - 34,000,000 تومان
پرگاس پرتو صنعت آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
5,000,000 - 6,000,000 تومان
پرگاس پرتو صنعت آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
8,500,000 - 9,500,000 تومان
پرگاس پرتو صنعت آریا
حداقل سفارش  4 ليتر
1,900,000 - 2,500,000 تومان
پرگاس پرتو صنعت آریا
حداقل سفارش  20 ليتر
4,000,000 - 4,600,000 تومان
پرگاس پرتو صنعت آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
63,000 - 70,000 تومان
پرگاس پرتو صنعت آریا
حداقل سفارش  20 ليتر
17,000,000 - 18,000,000 تومان
پرگاس پرتو صنعت آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
2,000,000 تومان
خانه تراکتور
حداقل سفارش  1 ليتر
790,000 - 890,000 تومان
پرگاس پرتو صنعت آریا
حداقل سفارش  18 ليتر
4,000,000 - 5,000,000 تومان
پرگاس پرتو صنعت آریا
حداقل سفارش  208 ليتر
16,600,000 - 17,600,000 تومان
پرگاس پرتو صنعت آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...