روغن ریسندگی چند منظوره

دسته بندی محصول:  روغن

توقف تولید و فروش

محصول روغن ریسندگی چند منظوره در پروسسهای تولید نخ از انواع الیاف با جنسهای مختلف شامل پلی پروپیلن، پلی اکریلیک، پلی استر و پلی آمید و یا مخلوطی از این الیاف قابل استفاده است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  209 ليتر
8,250,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 ليتر
9,300,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  209 ليتر
5,600,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  209 ليتر
9,400,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
پرتو روغن خاورمیانه
حداقل سفارش  209 ليتر
5,450,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 ليتر
9,800,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  20 ليتر
توقف تولید و فروش
فن آوران شیمی سپاهان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
بازرگانی اسماعیلیان و شرکاء
حداقل سفارش  20 ليتر
توقف تولید و فروش
فن آوران شیمی سپاهان
حداقل سفارش  20 ليتر
توقف تولید و فروش
فن آوران شیمی سپاهان
حداقل سفارش  1 ليتر
9,100,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 ليتر
9,100,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 ليتر
8,500,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
پرتو روغن خاورمیانه
حداقل سفارش  1 ليتر
7,050,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  209 ليتر
8,150,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 ليتر
7,900,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
پرتو روغن خاورمیانه
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
بازرگانی اسماعیلیان و شرکاء


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  208 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...