رنگ ترافیکی جهت خط کشی خیابان کد RM-01

Road marking01

دسته بندی محصول:  رنگ

قیمت:   65,000 - 235,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
رنگ‌ های ترافیکی مورد استفاده جهت خط کشی خیابان و نشانه گذاری های جاده ای و علائم زمینی لایه ای نازک از ترکیب مواد با پایه رزین های اکریلیک می باشند.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  25
117,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25
170,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  20
80,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  25
129,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25
80,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25
180,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25
100,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25
105,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25
185,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25
240,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  20
65,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  25
161,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  20
250,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  25
199,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25
125,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25
219,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25
160,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25
250,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25
79,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25
115,000 تومان
ناوک شیمی پخش


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  12
55,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش  12
85,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1
50,000 - 65,000 تومان
حداقل سفارش  12
150,000 - 180,000 تومان
حداقل سفارش  50
50,000 - 65,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,280,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
950,000 - 1,200,000 تومان
حداقل سفارش  1
150,000 - 350,000 تومان
حداقل سفارش  24
15,000 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  5
65,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش  50
20,000 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,400,000 - 2,400,000 تومان
حداقل سفارش  1
135,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,700,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  10
180,000 - 210,000 تومان
حداقل سفارش  20
75,000 - 95,000 تومان
حداقل سفارش  10
35,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  12
180,000 - 220,000 تومان
حداقل سفارش  50
4,500 - 17,000 تومان
حداقل سفارش  5
75,000 - 80,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...