رنگ ترافیکی جهت خط کشی خیابان کد RM-01

Road marking01

دسته بندی محصول:  رنگ

توقف تولید و فروش

رنگ‌ های ترافیکی مورد استفاده جهت خط کشی خیابان و نشانه گذاری های جاده ای و علائم زمینی لایه ای نازک از ترکیب مواد با پایه رزین های اکریلیک می باشند.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  25
80,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25
520,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25
240,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  1
20,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25
161,850 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25
117,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25
990,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25
79,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25
95,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25
348,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25
160,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25
215,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  20
150,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  25
1 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  1
600,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  1
50,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25
270,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25
143,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  1
50,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25
148,000 تومان
ناوک شیمی پخش


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  12
180,000 - 220,000 تومان
حداقل سفارش  12
110,000 - 140,000 تومان
حداقل سفارش  12
190,000 - 210,000 تومان
حداقل سفارش  50
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12
150,000 - 160,000 تومان
حداقل سفارش  10
180,000 - 210,000 تومان
حداقل سفارش  5
65,000 - 90,000 تومان
حداقل سفارش  10
95,000 - 110,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
2,100,000 - 3,200,000 تومان
حداقل سفارش  12
85,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  50
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10
550,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  5
95,000 - 120,000 تومان
حداقل سفارش  12
160,000 - 175,000 تومان
حداقل سفارش  10
110,000 - 130,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...