رنگ اپوکسی مدل PC-1

Epoxy Paint Colors

دسته بندی محصول:  سایر کفپوش ها

قیمت:   100,000 - 300,000 تومان / متر مربع

حداقل سفارش
+
-
موجود
تغییر قیمت
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
از رنگ اپوکسی می توان بر روی سطح های فلزی، چوبی و سیمانی استفاده کرد،یعنی درموتورخانه ها،زیرزمین های مرطوب، کف پارکینگ ها و کارخانه ها و ... .


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
مشاورین پوشش های صنعتی کسری
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
آسمان خراشان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
آسمان خراشان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
آسمان خراشان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
مشاورین پوشش های صنعتی کسری
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
آسمان خراشان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
کلینیک ساختمانی پارس
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
آسمان خراشان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
دُرمت
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
کلینیک ساختمانی پارس
حداقل سفارش  25 متر مربع
توقف تولید و فروش
فنی و مهندسی پارس اوتانا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  5 متر مربع
60,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  12 متر مربع
80,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر مربع
55,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
3,000 - 5,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
45,000 - 60,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
2,400,000 - 2,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
600,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
70,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
220,000 - 280,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
75,000 - 110,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر مربع
400,000 - 450,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر مربع
140,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
320,000 - 380,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
380,000 - 480,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
100,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
300,000 - 450,000 تومان
حداقل سفارش  4 متر مربع
75,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر مربع
350,000 - 450,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
750,000 - 820,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
230,000 - 280,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...