رنگ اپوکسی مدل PC-1

Epoxy Paint Colors

دسته بندی محصول:  سایر کفپوش ها

قیمت:   125,000 - 340,000 تومان / متر مربع

حداقل سفارش
+
-
موجود
تغییر قیمت
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
از رنگ اپوکسی می توان بر روی سطح های فلزی، چوبی و سیمانی استفاده کرد،یعنی درموتورخانه ها،زیرزمین های مرطوب، کف پارکینگ ها و کارخانه ها و ... .


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
آسمان خراشان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
تک دکور
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
آسمان خراشان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
مشاورین پوشش های صنعتی کسری
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
آسمان خراشان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
مشاورین پوشش های صنعتی کسری
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
تک دکور
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
تهران سوئیچ
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
آسمان خراشان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
آسمان خراشان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
کلینیک ساختمانی پارس
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
مشاورین پوشش های صنعتی کسری


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر مربع
50,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
1,300,000 - 1,850,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
150,000 - 350,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
135,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
350,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر مربع
75,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش  12 متر مربع
55,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
265,000 - 310,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
120,000 - 145,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
550,000 - 750,000 تومان
حداقل سفارش  24 متر مربع
15,000 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
980,000 - 1,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
65,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
1,400,000 - 2,400,000 تومان
حداقل سفارش  25 متر مربع
50,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر مربع
35,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
480,000 - 580,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر مربع
180,000 - 220,000 تومان
حداقل سفارش  4 متر مربع
90,000 - 125,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
50,000 - 65,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...