رله ثانویه های همیانفن ساخت کشور ایران جهت قطع دژنکتور

HF6028 HF1024 HF1028 PCS9691 HAMIN FAN

دسته بندی محصول:  رله

قیمت:   16,000,000 تومان / دست

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
رله های ثانویه همیانفن ساخت کشور ایران قابل استفاده در تابلو برق های فشار ضعیف متوسط فشار قوی جهت قطع اضافی بار ولتاژ یدژنکتور های گازی و خلع

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دست
264,600 - 272,160 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دست
545,000 - 560,520 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دست
318,200 - 327,240 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دست
427,400 - 439,560 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دست
449,400 - 462,240 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دست
571,200 - 587,520 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دست
696,200 - 716,040 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دست
258,300 - 265,680 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دست
2,219,700 - 2,283,120 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دست
405,300 - 416,880 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دست
354,900 - 365,040 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دست
349,700 - 359,640 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دست
437,900 - 450,360 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دست
3,868,200 - 3,978,720 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دست
94,000,000 - 110,000,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دست
427,400 - 439,560 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دست
394,800 - 406,080 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دست
412,700 - 424,440 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دست
570,200 - 586,440 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دست
601,700 - 618,840 تومان
شایراد صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دست
4,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دست
500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دست
2,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دست
2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دست
27,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دست
700,000 تومان
حداقل سفارش  1 دست
55,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دست
1,500,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دست
2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دست
500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دست
16,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دست
500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دست
1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دست
55,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دست
180,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دست
85,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...