راهبند آکاردئونی آلومینیومی 3.5 متری P-35

Road Block -P35

دسته بندی محصول:  موانع ترافیکی

قیمت:   240,000 - 380,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
جنس این محصول از آلومینیوم است البته جنس آهنی این راهبند هم موجود است. به طول 3/5 متر و 2 متر موجود می باشد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بورس ایمنی و آتشنشانی افشار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  5
55,000 - 57,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  5
60,000 - 70,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
1,800,000 - 2,000,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  5
1,800,000 - 2,000,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
580,000 - 650,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
180,000 - 220,000 تومان
ایمن ترافیک


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
120,000 - 140,000 تومان
حداقل سفارش  12
50,000 - 60,000 تومان
حداقل سفارش  5
55,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  5
60,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  1
45,000 - 60,000 تومان
حداقل سفارش  1
600,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  1
75,000 - 110,000 تومان
حداقل سفارش  1
40,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1
250,000 - 320,000 تومان
حداقل سفارش  1
320,000 - 380,000 تومان
حداقل سفارش  1
30,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  1
35,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,400,000 - 2,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
110,000 - 120,000 تومان
حداقل سفارش  4
65,000 - 75,000 تومان
حداقل سفارش  1
47,000 - 55,000 تومان
حداقل سفارش  10
200,000 - 230,000 تومان
حداقل سفارش  1
130,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,280,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  24
22,000 - 25,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...