دیافراگم لاستیکی آب بند

Rubber diaphragm NR

دسته بندی محصول:  سایر محصولات لاستیکی

توقف تولید و فروش

دیافراگم لاستیکی آب بند و یا فراگمNR ضد پارگی و کششنیتریل NBR ضد روغن و مواد شیمیاییHNBR مقاوم و ضد روغن و ضد نفتیEPDM ضد اسید و مقاوم در برابر اب شور دریاو ...

محصولات مشابه

حداقل سفارش  10
100,000 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
1,000,000 - 3,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
250,000 - 2,500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  5
400,000 - 2,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100
35,000 - 80,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
160,000 - 260,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100
16,000 - 45,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کیمیا صنعت رادوین بسپار
حداقل سفارش  100
70,000 - 150,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  50
5,000 - 50,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کیمیا صنعت رادوین بسپار
حداقل سفارش  1
2,000,000 - 15,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1000
5,000 - 25,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  50
18,000 - 100,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
500,000 - 2,500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
200,000 - 2,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کیمیا صنعت رادوین بسپار
حداقل سفارش  6000
1,400 - 3,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
310,000 - 450,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1
2,500,000 - 7,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...