دو جداره کردن و درزگیری پنجره های فرم دار و قوس دار به روش وین تیونینگ

win tuning

دسته بندی محصول:  پنجره

قیمت:   350,000 - 450,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
شرکت بهسامان به دلیل مشکلات پنجره های آهنی فرم دار اقدام به دوجداره کردن پنجره های آهنی قدیمی بدون نیاز به تعویض پنجره به روش وین تیونینگ و عایق بندی آنها با مواد مخصوص نموده است.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
میراب پروفیل (هافمن)
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
میراب پروفیل (هافمن)
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
میراب پروفیل (هافمن)
حداقل سفارش  11
توقف تولید و فروش
میراب پروفیل (هافمن)
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
میراب پروفیل (هافمن)
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
میراب پروفیل (هافمن)
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
میراب پروفیل (هافمن)
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
میراب پروفیل (هافمن)
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
میراب پروفیل (هافمن)
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
میراب پروفیل (هافمن)
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
میراب پروفیل (هافمن)
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
میراب پروفیل (هافمن)
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
میراب پروفیل (هافمن)
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
میراب پروفیل (هافمن)
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
میراب پروفیل (هافمن)
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
میراب پروفیل (هافمن)
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
میراب پروفیل (هافمن)
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
میراب پروفیل (هافمن)
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
میراب پروفیل (هافمن)
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
میراب پروفیل (هافمن)


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
800,000 - 950,000 تومان
حداقل سفارش  1
700,000 - 900,000 تومان
حداقل سفارش  1
600,000 - 800,000 تومان
حداقل سفارش  1
350,000 - 450,000 تومان
حداقل سفارش  1
700,000 - 900,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...