دوزینگ پمپ MARAZ ساخت کشور اسپانیا

ITC Dosing Pumps

دسته بندی محصول:  سایر لوازم تصفیه آب

توقف تولید و فروش

دوزینگ پمپ های MARAZ ساخت شرکت ITC و محصول کشور اسپانیا در سال 1988 شروع به تولید پمپ های دوزینگ های و تجهیزات کنترل کرد. دوزینگ پمپ های MARAZ در دونوع پیستونی و دیافراگمی می باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فروشگاه آیس من
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
مهندسی فراز تصفیه
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
سلامت قرن جدید
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
مهندسی فراز تصفیه
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
مهندسی فراز تصفیه
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
مهندسی فراز تصفیه
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
مهندسی فراز تصفیه
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فروشگاه آیس من
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
مهندسی فراز تصفیه
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
سلامت قرن جدید
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
مهندسی فراز تصفیه
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
مهندسی فراز تصفیه
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
مهندسی فراز تصفیه
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
سلامت قرن جدید
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
مهندسی فراز تصفیه
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
شیمیایی بوعلی سینا
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
مهندسی فراز تصفیه
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
سلامت قرن جدید
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
مهندسی فراز تصفیه
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
سلامت قرن جدید


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
40,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
70,000,000 - 400,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,000,000 - 25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
10,000,000 - 300,000,000 تومان
حداقل سفارش  300 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
12,000,000 - 180,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...