دوره ایمنی ریگری و اصول صحیح بستن بار

Rigging & lifting Methods

دسته بندی محصول:  سایر لوازم اداری و آموزشی

قیمت:   200,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
دوره ایمنی ریگری و اصول صحیح بستن بارRigging & Lifting Methods یک روزه به مدت 8 ساعت مورخ 29 آبان ماه 1398 هزینه دوره : 200000 تومان

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
3,000 - 4,000 تومان
بازرگانی دوگل
حداقل سفارش  1
2,000 - 2,500 تومان
بازرگانی دوگل
حداقل سفارش  1
1,500 - 3,000 تومان
بازرگانی دوگل
حداقل سفارش  1
4,000 - 5,000 تومان
بازرگانی دوگل
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مجموعه مشاوره ، طراحی ، چاپ و تبلیغات دنیای نو
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فنی و مهندسی پویاتل
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مجموعه مشاوره ، طراحی ، چاپ و تبلیغات دنیای نو
حداقل سفارش  1
8,000 - 8,500 تومان
بازرگانی دوگل
حداقل سفارش  1
300,000 - 400,000 تومان
بازرگانی دوگل
حداقل سفارش  1
1,700 - 2,700 تومان
بازرگانی دوگل
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مجموعه مشاوره ، طراحی ، چاپ و تبلیغات دنیای نو
حداقل سفارش  1
2,000 - 2,500 تومان
بازرگانی دوگل
حداقل سفارش  1
500,000 - 550,000 تومان
بازرگانی دوگل
حداقل سفارش  1
8,000 - 8,500 تومان
بازرگانی دوگل
حداقل سفارش  1
500,000 - 600,000 تومان
بازرگانی دوگل
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فنی و مهندسی پویاتل
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مجموعه مشاوره ، طراحی ، چاپ و تبلیغات دنیای نو
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مجموعه مشاوره ، طراحی ، چاپ و تبلیغات دنیای نو
حداقل سفارش  1
5,000 - 12,000 تومان
بازرگانی دوگل
حداقل سفارش  1
40 - 100 تومان
بازرگانی دوگل


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
300,000 تومان
حداقل سفارش  1
50,000 تومان
حداقل سفارش  1
60,000 تومان
حداقل سفارش  1
600,000 تومان
حداقل سفارش  1
300,000 تومان
حداقل سفارش  1
300,000 تومان
حداقل سفارش  1
50,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1
250,000 - 500,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...