دوره آنلاین تئوری اپراتوری صحیح و اصولی لیفتراک ها

Online course on the correct and principled operator theory of forklifts

دسته بندی محصول:  سایر ماشین آلات ساختمانی

قیمت:   150,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
لیفتراک جهت جا به جایی اجسام سنگین مورد استفاده قرار می گیرد. کسی است که این ماشین را به حرکت در می آورد که باید تسلت کافی روی ماشین و کارایی ماشین را داشته باشد که از این رو کلاس هایی برگزار می شود

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
2,000,000 - 20,000,000 تومان
پارسیان ماشین سازان تبریز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کاوش ماشین صنعت ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
درنا ماشین ایرانیان
حداقل سفارش  1
2,000,000 - 20,000,000 تومان
پارسیان ماشین سازان تبریز
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
ایران موتور
حداقل سفارش  1
50,000,000 تومان
ساغر گستر
حداقل سفارش  1
28,750,000 تومان
پایدار صنعت کارا ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فن آب گستر البرز
حداقل سفارش  1
15,000,000 - 19,000,000 تومان
پایدار صنعت کارا ایرانیان
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
ایران موتور
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ماهان صنعت آذران
حداقل سفارش  5
توقف تولید و فروش
ایران موتور
حداقل سفارش  15
توقف تولید و فروش
ایران موتور
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کاوش ماشین صنعت ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کاوش ماشین صنعت ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کاوش ماشین صنعت ایرانیان
حداقل سفارش  1
2,000,000 - 20,000,000 تومان
پارسیان ماشین سازان تبریز
حداقل سفارش  1
95,000,000 تومان
ساغر گستر
حداقل سفارش  1
300,000 تومان
هیرسا کیفیت پاسارگاد


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
50,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
3,000,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
600,000 تومان
حداقل سفارش  1
300,000 تومان
حداقل سفارش  1
60,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...