دوره آنلاین تئوری اپراتوری صحیح و اصولی لیفتراک ها

Online course on the correct and principled operator theory of forklifts

دسته بندی محصول:  سایر ماشین آلات ساختمانی

توقف تولید و فروش

لیفتراک جهت جا به جایی اجسام سنگین مورد استفاده قرار می گیرد. کسی است که این ماشین را به حرکت در می آورد که باید تسلت کافی روی ماشین و کارایی ماشین را داشته باشد که از این رو کلاس هایی برگزار می شود

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کاوش ماشین صنعت ایرانیان
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
ایران موتور
حداقل سفارش  1
19,000,000 - 75,000,000 تومان
پارسیان ماشین سازان تبریز
حداقل سفارش  1
48,000,000 تومان
پایدار صنعت کارا ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ساغر گستر
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ماهان صنعت آذران
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
ایران موتور
حداقل سفارش  1
55,000,000 - 195,000,000 تومان
پارسیان ماشین سازان تبریز
حداقل سفارش  15
توقف تولید و فروش
ایران موتور
حداقل سفارش  5
توقف تولید و فروش
ایران موتور
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ساغر گستر
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
درنا ماشین ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کاوش ماشین صنعت ایرانیان
حداقل سفارش  1
86,000,000 تومان
پایدار صنعت کارا ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فن آب گستر البرز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کاوش ماشین صنعت ایرانیان
حداقل سفارش  1
9,000,000 - 60,000,000 تومان
پارسیان ماشین سازان تبریز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کاوش ماشین صنعت ایرانیان
حداقل سفارش  1
68,000,000 - 85,000,000 تومان
پایدار صنعت کارا ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
900,000 تومان
حداقل سفارش  1
900,000 تومان
حداقل سفارش  1
0 تومان
حداقل سفارش  1
1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
400,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...