دوربین نقشه برداری توتال استیشن لایکا مدلTS065R500

دسته بندی محصول:  توتال استیشن

توقف تولید و فروش

دوربین نقشه برداری توتال استیشن لایکا مدلTS065R500 دستگاه فوق با دقت زاویه ای 5 ثانیه و برد طولیابی با لیزر تا 500 متر میباشد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
76,500,000 - 86,300,000 تومان
بازرگانی ویسا
حداقل سفارش  1 دستگاه
68,500,000 - 77,500,000 تومان
بازرگانی ویسا
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
بازرگانی امیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
53,000,000 - 58,000,000 تومان
بازرگانی ویسا
حداقل سفارش  1 دستگاه
130,000,000 - 150,000,000 تومان
بازرگانی ویسا
حداقل سفارش  1 دستگاه
125,000,000 - 135,000,000 تومان
بازرگانی ویسا
حداقل سفارش  1 دستگاه
55,000,000 - 61,000,000 تومان
بازرگانی ویسا
حداقل سفارش  1 دستگاه
53,000,000 - 58,000,000 تومان
بازرگانی ویسا
حداقل سفارش  1 دستگاه
57,500,000 - 62,500,000 تومان
بازرگانی ویسا
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
بازرگانی امیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
بازرگانی امیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
112,000,000 - 125,000,000 تومان
بازرگانی ویسا
حداقل سفارش  1 دستگاه
250,000,000 - 270,000,000 تومان
بازرگانی ویسا
حداقل سفارش  1 دستگاه
58,000,000 - 62,000,000 تومان
بازرگانی ویسا
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
بازرگانی امیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
95,500,000 - 107,900,000 تومان
بازرگانی ویسا
حداقل سفارش  1 دستگاه
53,000,000 - 56,000,000 تومان
بازرگانی ویسا
حداقل سفارش  1 دستگاه
120,000,000 - 139,000,000 تومان
بازرگانی ویسا
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فن آوری داده های زمین(ژئوبایـت)
حداقل سفارش  1 دستگاه
30,000,000 - 40,000,000 تومان
فن آوری داده های زمین(ژئوبایـت)


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
45,000,000 - 55,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
8,000,000 - 9,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,500,000 - 2,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
30,000,000 - 40,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
12,000,000 - 15,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
550,000,000 - 650,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...