دستگاه CBR خاک برقی با نمایشگر دیجیتال

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

توقف تولید و فروش

دستگاه CBR خاک برقی با نمایشگر دیجیتال متداول ترین دستگاه برای تعیین مقاومت نسبی خاک ها در راهسازی است


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 8,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 7,600,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 - 9,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 7,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
7,000,000 - 14,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
43,000,000 - 68,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
200,000,000 - 400,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
1,300,000,000 - 1,380,000,000 تومان
آزماگستران اروند
حداقل سفارش  1 عدد
45,000,000 - 60,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
350,000,000 - 400,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
270,000,000 - 350,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
46,000,000 - 51,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
140,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
230,000,000 - 237,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...