دستگاه ژنراتور نیتروژن

Nitrogen Generator

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

قیمت:   8,000,000 - 10,000,000 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
دستگاه ژنراتور نیتروژن با سرعت جریان 300 میلی لیتر بر دقیقه

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 دستگاه
60,000,000 - 80,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
45,000,000 - 52,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000,000 - 500,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
30,000,000 - 80,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
170,000,000 - 190,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 دستگاه
60,000,000 - 70,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 9,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 8,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
12,000,000 - 45,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000,000 - 360,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
60,000,000 - 100,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 900,000 تومان
پارس طب نوین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  2 دستگاه
10,000,000 - 15,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000,000 - 150,000,000 تومان
حداقل سفارش  2 دستگاه
10,000,000 - 15,000,000 تومان
حداقل سفارش  2 دستگاه
8,000,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  2 دستگاه
1,000,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  2 دستگاه
100,000,000 - 150,000,000 تومان
حداقل سفارش  2 دستگاه
1,500,000 تومان
حداقل سفارش  4 دستگاه
2,000,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  2 دستگاه
8,000,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  2 دستگاه
2,000,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  2 دستگاه
8,000,000 - 10,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...