دستگاه قوطی صاف کن

Straighten cans

دسته بندی محصول:  بست، درب قوطی و درب بطری

قیمت:   100,000 - 800,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
قوطی صاف کن جهت انواع قوطیهای کنسروی گرد و صاف کردن آنها

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
جهش ژرف آوید
حداقل سفارش  10000
توقف تولید و فروش
آماد پلیمر ( سهامی خاص )
حداقل سفارش  2000
توقف تولید و فروش
عطر سبز
حداقل سفارش  100000
توقف تولید و فروش
عطر سبز
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 120,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1
15,000,000 - 95,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1
100,000,000 - 10,000,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1
50,000,000 - 90,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1
100,000,000 - 900,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 20,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
100,000,000 - 1,000,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,000,000 - 850,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 50,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
20,000,000 - 80,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
15,000,000 - 95,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
25,000,000 - 65,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
90,000,000 - 180,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 80,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
500,000,000 - 1,000,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 50,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000,000 - 900,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
500,000,000 - 1,000,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 80,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000,000 - 500,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
400,000,000 - 500,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...