دستگاه تمام اتوماتیک اندازه گیری کربن باقی مانده مدل ACR-6

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

قیمت:   85,000,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
دستگاه تمام اتوماتیک اندازه گیری کربن باقی مانده مدل ACR-6 سیستم ACR-6 به صورت اتوماتیک تست ذغال کک سازی/ترک خوردگی پس ماند کربن کندرادسون را انجام می دهد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
54,000,000 - 57,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 5,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
50,000,000 - 90,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
260,000,000 - 280,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000,000 - 150,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
15,000,000 - 18,000,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 عدد
47,000,000 - 54,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000,000 - 1,200,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
500,000,000 - 800,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 - 8,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
12,000,000 - 25,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
1,300,000 - 9,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
25,000,000 - 30,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 - 35,000,000 تومان
پارس طب نوین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
350,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
70,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
440,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
480,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
370,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
380,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
410,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
430,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
50,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
127,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...