دستگاه تمام اتوماتیک اندازه گیری کربن باقی مانده مدل ACR-6

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

توقف تولید و فروش

دستگاه تمام اتوماتیک اندازه گیری کربن باقی مانده مدل ACR-6 سیستم ACR-6 به صورت اتوماتیک تست ذغال کک سازی/ترک خوردگی پس ماند کربن کندرادسون را انجام می دهد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
6,000,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
50,000,000 - 170,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 - 70,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
260,000,000 - 280,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
537,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 عدد
8,000,000 - 12,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
5,000,000 - 7,500,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 - 24,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
1,500,000,000 - 2,000,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 25,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
70,000,000 - 80,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
1,200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
615,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
1,400,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...