دستگاه تصفیه آب پیور پرو PurePro

دسته بندی محصول:  سایر لوازم تصفیه آب

توقف تولید و فروش

دستگاه تصفیه آب پیور پرو PurePro با روش اسمز معکوس RO قادر به حذف تمام ناخالصی از جمله باکتری ها، ویروس مربوط به محصولات کشاورزی مانند آفت کش ها و کود ها، فلزات سنگین مانند سرب، آرسنیک و آهن می باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
زرین آب ژرف
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مهندسی فراز تصفیه
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مهندسی فراز تصفیه
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فروشگاه آیس من
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فروشگاه آیس من
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
شیمیایی بوعلی سینا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مهندسی فراز تصفیه
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مهندسی فراز تصفیه
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
زرین آب ژرف
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مهندسی فراز تصفیه
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
سلامت قرن جدید
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مهندسی فراز تصفیه
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مهندسی فراز تصفیه
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
سلامت قرن جدید
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مهندسی فراز تصفیه
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مهندسی فراز تصفیه
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
سلامت قرن جدید
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
سلامت قرن جدید
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مهندسی فراز تصفیه
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مهندسی فراز تصفیه


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...