دستگاه انکوباتور 53 لیتری ساخت کمپانی N&T آلمان

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

توقف تولید و فروش

دستگاه انکوباتور 53 لیتری ساخت کمپانی N&T آلمان

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
160,800,000 - 423,700,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 40,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
130,000,000 - 190,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
40,000,000 - 80,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 5,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
2,000,000 - 5,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
24,000,000 - 56,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
500,000,000 - 800,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
30,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
8,850,000 - 19,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
200,000 - 500,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
400,000 - 4,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
5,000,000 - 9,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
213,000,000 - 465,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
180,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...