دستگاه اندازه گیری BOD مدل AL606

BOD measuring device model AL606

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

قیمت:   485,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
دستگاه اندازه گیری BOD مدل AL606BOD measuring device model AL606اکسیژن خواهی بیوشیمیایی (BOD)، عبارتی است برای مقدار اکسیژنی که برای تجزیه بیولوژیکی ترکیبات آلی موجود در نمونه پساب مورد نیاز است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
500,000,000 - 650,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 8,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
60,000,000 - 70,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
1,500,000,000 - 3,000,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
250,000,000 - 310,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
250,000,000 - 310,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
40,000,000 - 80,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
15,000,000 - 20,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 7,800,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
25,000,000 - 80,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 - 9,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 10,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
330,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
310,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
250,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
340,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
320,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
230,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
340,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
230,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
320,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
310,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
330,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
250,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
320,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...