دستگاه اندازه گیری رنگ به روش سیبلت مدل ACR-M3

Colorimeter for Petroleum Products ACR-M3

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

توقف تولید و فروش

مدلACRM-3 دستگاه اندازه گیری رنگ به روش سیبلت به طور اتوماتیک با استفاده از متد Tri-Stimulus و طبق استاندارد ASTM D6045 اندازه گیری می کند که به ترتیب مرتبط با استاندارد های D156 و D1500 نیز می باشد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 4,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
24,000,000 - 26,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
90,000,000 - 130,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
4,000,000 - 8,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
450,000,000 - 490,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
120,000,000 - 300,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 2,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 6,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
350,000,000 - 400,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
190,000,000 - 210,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
1,200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
615,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
1,400,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...