درب صنعتی نواری درنیک

Doornik Strip Door

دسته بندی محصول:  درب

توقف تولید و فروش

درب صنعتی نواری یا استریپ از نوارهای pvc شفاف که مشابه لور دراپه از بالا آویزان شده اند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر
5,200,000 - 23,000,000 تومان
آذر فلز پایون
حداقل سفارش  1 متر
5,200,000 - 23,000,000 تومان
آذر فلز پایون
حداقل سفارش  1 متر
5,200,000 - 23,000,000 تومان
آذر فلز پایون
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 متر
6,000,000 - 30,000,000 تومان
آذر فلز پایون
حداقل سفارش  1 متر
5,200,000 - 23,000,000 تومان
آذر فلز پایون
حداقل سفارش  1 متر
5,200,000 - 23,000,000 تومان
آذر فلز پایون
حداقل سفارش  1 متر
5,200,000 - 23,000,000 تومان
آذر فلز پایون
حداقل سفارش  1 متر
8,500,000 - 34,000,000 تومان
آذر فلز پایون
حداقل سفارش  1 متر
5,200,000 - 23,000,000 تومان
آذر فلز پایون
حداقل سفارش  1 متر
4,500,000 - 38,000,000 تومان
آذر فلز پایون
حداقل سفارش  1 متر
5,200,000 - 23,000,000 تومان
آذر فلز پایون
حداقل سفارش  1 متر
8,400,000 - 28,500,000 تومان
آذر فلز پایون
حداقل سفارش  1 متر
5,000,000 - 17,400,000 تومان
آذر فلز پایون
حداقل سفارش  1 متر
5,200,000 - 23,000,000 تومان
آذر فلز پایون
حداقل سفارش  1 متر
5,200,000 - 23,000,000 تومان
آذر فلز پایون
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 متر
5,200,000 - 23,000,000 تومان
آذر فلز پایون
حداقل سفارش  1 متر
5,200,000 - 23,000,000 تومان
آذر فلز پایون
حداقل سفارش  1 متر
5,200,000 - 23,000,000 تومان
آذر فلز پایون


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...