دربهای تک لنگه مقاوم در برابر حریق هگمتان درب امیر 23 - متر

دسته بندی محصول:  سایر محصولات ایمنی

توقف تولید و فروش

دربهای تک لنگه مقاوم در برابر حریق هگمتان درب امیر 23 - متر GRAD B برای ارتفاع کمتر از 23 متر مورد تایید سازمان آتش نشانی fire proofing دارای تاییدیه آتش نشانی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
25,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  12 قطعه
105,000 - 120,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  50 قطعه
50,000 - 65,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  6 قطعه
70,000 - 85,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
1,100,000 - 1,300,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  12 قطعه
220,000 - 275,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 قطعه
135,000 - 150,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
85,000 - 95,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  2 قطعه
280,000 - 350,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 قطعه
200,000 - 250,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 قطعه
48,000 - 58,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
150,000 - 180,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  18 قطعه
180,000 - 210,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
31,200,000 - 32,000,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 قطعه
135,000 - 150,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  25 قطعه
45,000 - 75,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  2 قطعه
1,100,000 - 1,250,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  12 قطعه
150,000 - 180,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  12 قطعه
130,000 - 170,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 قطعه
40,000 - 50,000 تومان
ایمن ترافیک


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...