خط تولید لوله PVC

دسته بندی محصول:  PVC (پی وی سی)

توقف تولید و فروش

خط تولید لوله PVC شرکت سامان صنعت مبتکر آمادگی خود را جهت ارایه خط تولید لوله پPVC با شرایط زیر اعلام مینماید


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
گروه تولیدی کاراکابین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
کیمیاران
حداقل سفارش  1000 عدد
توقف تولید و فروش
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1 عدد
33,000 تومان
نیکتاز پلیمر گلپایگان
حداقل سفارش  500 عدد
30,000 - 50,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  500 عدد
15,000 - 35,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  5 عدد
130,000 - 180,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
کیمیاران
حداقل سفارش  50 عدد
30,000 - 45,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
کیمیاران
حداقل سفارش  5 عدد
50,000 - 75,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  20 عدد
20,000 - 35,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1 عدد
30,000 - 130,000 تومان
گروه تولیدی کاراکابین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
کیمیاران
حداقل سفارش  1 عدد
23,700 تومان
نیکتاز پلیمر گلپایگان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
کیمیاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
گروه تولیدی کاراکابین
حداقل سفارش  1 عدد
17,100 تومان
نیکتاز پلیمر گلپایگان
حداقل سفارش  1 عدد
17,500 تومان
نیکتاز پلیمر گلپایگان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
کیمیاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...